ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดโครงการบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิด ซึ่งมีดร.อรณี กาสยนนท์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่องปัญหาขยะภายในชุมชน และการบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ โดยการนำเสนอถอดบทเรียน ซึ่งมีประชาชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์