ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 96 คน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น “สุขาภิบาล” แห่งแรกของประเทศไทย และถือว่าเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองตำบลบ้านคลอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตำบลบ้านคลองมาจัดแสดงในงาน อาทิ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยอัดแท่งจากขยะอินทรีย์ และพนักงานจ้างและคนงาน พร้อมทั้งอาสาสมัครรักษ์โลก(อถล.)ของตำบลบ้านคลอง ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และบริเวณหน้าอำเภอเมืองพิษณุโลก เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์