ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  เวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ประจำปี 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 381 คน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ของตำบลบ้านคลอง ตามที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางให้แก่ผู้ร่วมประชุม ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ดำเนินการประสานทางผู้นำท่องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการเกษตร 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 5.ด้านสาธารณสุข
6. ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นการทาประชาคมและประสานการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นคณะกรรมการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลบ้านคลอง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านคลอง จำนวน 100 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าคลอง


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์