ข่าวประชาสัมพันธ์
  ต้อนรับรับการตรวจติดตามของคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ - 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 341 คน
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง นำโดยนายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย นางสาวจาริยา เจนจบ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง ต้อนรับรับการตรวจติดตามของคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์