ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 389 คน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหมอทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง มาให้ความรู้การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ วิธีการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี เสริมสร้างสุขภาพอนามัยช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุให้เด็กโดยการตรวจสุขภาพช่องปากทาฟลูออไรด์เฉพาะที่และการส่งเสริมให้มีการแปรงฟันฟลังอาหาร ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียน โดยมีเด็กนักเรียนรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบาลคลอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง จำนวน 80 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์