ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการสนบสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 404 คน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมจัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสามปี (พ.ศ.2561 - 2563) (ทบทวนปี 2562) ของหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง ณ ศาลาการเปรียญวัดยาง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์