ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา”กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2561 - 17 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา”กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2561 ณ สระว่ายน้ำค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศมนตีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดครงการ สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา”กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านคลอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ หันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬามากขึ้น เพิ่มทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนและเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของร่างกาย ่เป็นการฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนและในชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ทั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 85 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์