ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชีแจ้ง/ปรึกษาหารือทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้ทราบแผนการดำเนินงานของการศึษากเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 100 คน ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์