ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
่อรับการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 56,540,222 บาท ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านคลองได้นำเสนอ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถเก็บขยะมูลฝอย 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอินทรีย์ ในแผนการจัดหาครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์