ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 - 18 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 237 คน
นที่ 18 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยมี นายชุมพล สุ่มนาค รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการตามที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์