ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 15 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 357 คน
วันที่ 15 กันายนยน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้าคลอง เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านคลอง เปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมผู้แทนของแต่ละภาคส่วนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ และเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับรูปแบบ/แบบอย่างโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ หรือดำเนินการในบริบทพื้นที่ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และหลักการเขียนโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์