ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการป้องกันโรค office syndrome ในประชาชนวัยทำงานทุกวันพุธ - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
เมื่อวันที่29สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการป้องกันโรค office syndrome ในประชาชนวัยทำงานทุกวันพุธ โดยมีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนวัยทำงาน มีความรู้ และตระหนักถึงอันตรายของโรค office syndrome ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ซึ่ง โรค office syndrome คือภาวะที่เกิดกับคนทำงานตาม office หรือแม้แต่คนที่ทำงานที่บ้าน โดยเกิดจากทำงานหรือใช้ชีวิต นั่ง เดิน เคลื่อนไหวในท่าทางอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน อยู่ในท่าเดิม ๆ หลายชั่วโมง ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก่อให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อจนนำไปสู่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เกิดอาการเจ็บปวดตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ต้นคอ บ่า ข้อมือ หลัง เป็นต้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์