ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 - 11 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 143 คน
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรม "งานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559" ร่วมประกอบพีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ มีกิจกรรมน้อมระลึกพระคุณแม่ประจำปี 2560 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เพื่อให้เด็กเล็กและคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการแสดงของเด็กนักเรียน การมอบดอกมะลิให้แม่ กราบเท้าแม่ กอดหอมและบอกรักแม่ และการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กที่เข้าร่วมการประกวดระบายสีภาพ การคัดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดวัดยาง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ และประชาชนตำบลบ้านคลอง ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์