ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการส่งเสริมการทำมาหากินและแก้ไขปัญหาการว่างงานและประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2560 - 04 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 236 คน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการส่งเสริมการทำมาหากินและแก้ไขปัญหาการว่างงานและประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2560 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เพื่อให้คนว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่และเกิดรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งมีการอบรมอาชีพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน การทำขนมจีบ การทำสลัดโรล การซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น และการตัดผมชาย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง จำนวน 50 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์