ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 - 03 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 265 คน
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทต.บ้านคลอง จำนวน 174 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์