ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างบริการสอน - 08 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสานงานผู้บริหาร - 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
ประกาศผลการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 01 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลฯ - 26 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน - 08 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลฯ - 07 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน - 30 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 อัตรา และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา - 06 มีนาคม 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล - 25 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 13 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการศึกษา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการศึกษา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกฯ - 05 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป หรือทักษะเฉพาะของบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 05 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 16 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
ประกาศกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฯ ประจำปี 2559 - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคภาค ก. และภาค ข. ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลฯ - 02 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือก - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 24 ข่าว หน้า 1/2
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์