ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 - 21 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
การรับมอบโล่จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - 09 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
โครงการกิจกรรมถนนกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2561 - 04 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปี 2561 - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
การออกบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2561 - 29 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ของตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
โครงการบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 - 26 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 22 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
เวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ประจำปี 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 296 คน
การต้อนรับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก - 20 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 438 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 246 ข่าว หน้า 1/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์