ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปี 2561 - 13 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนดำเนินงานครั้งที 2 - 06 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
การซ้อมแผนดับเพลิง กฟผ.พิษณุโลก 1 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 - 21 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิเวตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและที่เกี่ยว้อง - 18 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของวงษ์พาณิชย์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนส่วนกลาง ดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 14 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
ารฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่ - 13 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 - 06 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
โครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 - 21 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
การรับมอบโล่จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 229 คน
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - 09 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
โครงการกิจกรรมถนนกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2561 - 04 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 113 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 257 ข่าว หน้า 1/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์