คู่มือสำหรับประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
การรับรองเป็นองค์การสวัสดิการชุมชน - 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 42 ข่าว หน้า 3/3
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์