ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคภาค ก. และภาค ข. ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลฯ - 02 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือก - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 24 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ - 11 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 115 คน
ประชาสัมพันธ์รับโอนผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย - 30 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 27 ข่าว หน้า 2/2
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์