ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 อัตรา และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา - 06 มีนาคม 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล - 25 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 13 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการศึกษา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 174 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการศึกษา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกฯ - 05 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 149 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และเข้าทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป หรือทักษะเฉพาะของบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 05 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 16 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
ประกาศกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฯ ประจำปี 2559 - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 190 คน
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 - 29 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 156 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคภาค ก. และภาค ข. ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลฯ - 02 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือก - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 24 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ - 11 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
ประชาสัมพันธ์รับโอนผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย - 30 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 36 ข่าว หน้า 2/2
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์