ข่าวประชาสัมพันธ์
ารฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่ - 13 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 - 06 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
โครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 - 21 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
การรับมอบโล่จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 253 คน
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 104 คน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - 09 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
โครงการกิจกรรมถนนกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2561 - 04 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 132 คน
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปี 2561 - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
การออกบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2561 - 29 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ของตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
โครงการบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 - 26 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 22 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 126 คน
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 113 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 269 ข่าว หน้า 2/14
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์