ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
โครงการบริการวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 - 26 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 22 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
เวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ประจำปี 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
การต้อนรับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก - 20 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 472 คน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 471 คน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมรณรงค์รักใสใส ใส่ใจวันแห่งความรัก" ประจำปี 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 320 คน
ต้อนรับรับการตรวจติดตามของคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ - 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 329 คน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก - 02 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว จังหวัดนครปฐม - 25 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดของตำบลบ้านคลอง - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 228 คน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 - 15 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 265 คน
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - 09 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 221 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 - 28 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 291 คน
โครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 409 คน
โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 329 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 253 ข่าว หน้า 2/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์