ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาภายในเทศบาลบ้านคลอง ใช้ชื่อว่า "บ้านคลองสัมพันธ์" - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 245 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 4 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
ตรวจสุขภาพฟันในช่องปากของเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางและเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 340 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 4 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 236 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 5 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 235 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยเกษตรอินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ) ประจำปี 2558 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 263 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 5 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
การประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 247 คน
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทุกวันศุกร์แรกของต้นเดือนประจำเดือนกันยายนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 215 คน
คณะนักศึกษาจากประเทศเกาหลี และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มาศึกษาดูงานเรื่องศิลปะมวยไทย ค่าย ศ.ไก่เขี่ย - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 235 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 250 ข่าว หน้า 13/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์