ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
โครงการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 - 29 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 330 คน
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 15 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 311 คน
จุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรม Bike For Dad - 11 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 330 คน
ถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม - 05 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 308 คน
พิธีเปิดและส่งมอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งทะเลแก้ว-ราชภัฎฯ ประตู 3 - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 - 06 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 374 คน
การประชุมแก้ไขปัญหาขยะในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 21 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
แจกถังขยะเปียกและถังขยะแห้งในหมู่บ้านหรรษนันท์ หมู่4 ตำบลบ้านคลอง - 17 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
การขึ้นทะเบียนผู้พิการตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 335 คน
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 341 คน
ประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนหมู่บ้านหรรษนันท์ 4และ หรรษนันท์ 5 - 08 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 285 คน
การประชุมคัดเลือกผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านหมู่ที่3 - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 361 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ร่วมเปิดงาน - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 334 คน
มอบถังขยะให้กองบังคับการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่5 ประจำปี 2558 - 25 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 291 คน
มอบเงินและสังกะสีช่วยเหลือคนพิการตำบลบ้านคลอง - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
โครงการเปิดบ้านวิชาการ Day Camp ประจำปี 2558 - 18 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 362 คน
ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 3 - 15 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 311 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาภายในเทศบาลบ้านคลอง ใช้ชื่อว่า "บ้านคลองสัมพันธ์" - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 267 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 269 ข่าว หน้า 13/14
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์