ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
นายอำเภอมอบนโยบายการทำงาน - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 230 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลองเข้าร่วมกิจกรรมลดเผาและควบคุมไฟป่าของจังหวัดพิษณุโลก - 14 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 - 06 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 286 คน
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 - 11 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 251 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 - 29 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 304 คน
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 15 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 285 คน
จุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรม Bike For Dad - 11 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 307 คน
ถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม - 05 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 281 คน
พิธีเปิดและส่งมอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งทะเลแก้ว-ราชภัฎฯ ประตู 3 - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 308 คน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 - 06 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 350 คน
การประชุมแก้ไขปัญหาขยะในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 21 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 336 คน
แจกถังขยะเปียกและถังขยะแห้งในหมู่บ้านหรรษนันท์ หมู่4 ตำบลบ้านคลอง - 17 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 335 คน
การขึ้นทะเบียนผู้พิการตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 307 คน
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 318 คน
ประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนหมู่บ้านหรรษนันท์ 4และ หรรษนันท์ 5 - 08 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
การประชุมคัดเลือกผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านหมู่ที่3 - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 334 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ร่วมเปิดงาน - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 296 คน
มอบถังขยะให้กองบังคับการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่5 ประจำปี 2558 - 25 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
มอบเงินและสังกะสีช่วยเหลือคนพิการตำบลบ้านคลอง - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 179 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 253 ข่าว หน้า 12/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์