ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 - 18 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 330 คน
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2559 - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าลอง ประจำปีการศึกษา 2558 - 11 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 347 คน
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นฯ - 02 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 255 คน
ดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง - 01 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 243 คน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 239 คน
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี - 25 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 271 คน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2559 - 05 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 319 คน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง - 04 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
ลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารราชการท้องถิ่นสู่การเป็น - 01 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 338 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี - 29 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 287 คน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวจเยี่ยมสมาชิก LA21 - 28 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 272 คน
การประชุมการจัดงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลบ้านคลอง - 20 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
นายอำเภอมอบนโยบายการทำงาน - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 216 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลองเข้าร่วมกิจกรรมลดเผาและควบคุมไฟป่าของจังหวัดพิษณุโลก - 14 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 287 คน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 - 06 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 - 11 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 - 29 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 289 คน
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 15 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
จุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรม Bike For Dad - 11 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 293 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 246 ข่าว หน้า 11/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์