ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบถังขยะให้กองบังคับการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 219 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่5 ประจำปี 2558 - 25 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 180 คน
มอบเงินและสังกะสีช่วยเหลือคนพิการตำบลบ้านคลอง - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 154 คน
โครงการเปิดบ้านวิชาการ Day Camp ประจำปี 2558 - 18 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 285 คน
ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 3 - 15 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 205 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาภายในเทศบาลบ้านคลอง ใช้ชื่อว่า "บ้านคลองสัมพันธ์" - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 4 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 218 คน
ตรวจสุขภาพฟันในช่องปากของเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางและเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 254 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 4 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 5 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยเกษตรอินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ) ประจำปี 2558 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 5 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
การประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 189 คน
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทุกวันศุกร์แรกของต้นเดือนประจำเดือนกันยายนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
คณะนักศึกษาจากประเทศเกาหลี และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มาศึกษาดูงานเรื่องศิลปะมวยไทย ค่าย ศ.ไก่เขี่ย - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 156 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 216 ข่าว หน้า 11/11
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์