ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 15 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 251 คน
จุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรม Bike For Dad - 11 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 250 คน
ถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม - 05 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 236 คน
พิธีเปิดและส่งมอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งทะเลแก้ว-ราชภัฎฯ ประตู 3 - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 264 คน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 - 06 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 288 คน
การประชุมแก้ไขปัญหาขยะในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 21 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
แจกถังขยะเปียกและถังขยะแห้งในหมู่บ้านหรรษนันท์ หมู่4 ตำบลบ้านคลอง - 17 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 290 คน
การขึ้นทะเบียนผู้พิการตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 267 คน
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 273 คน
ประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนหมู่บ้านหรรษนันท์ 4และ หรรษนันท์ 5 - 08 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 210 คน
การประชุมคัดเลือกผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านหมู่ที่3 - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 297 คน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ร่วมเปิดงาน - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
มอบถังขยะให้กองบังคับการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่5 ประจำปี 2558 - 25 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 206 คน
มอบเงินและสังกะสีช่วยเหลือคนพิการตำบลบ้านคลอง - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
โครงการเปิดบ้านวิชาการ Day Camp ประจำปี 2558 - 18 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 295 คน
ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 3 - 15 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 228 คน
การประชุมสภาเทศบาลตำบบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาภายในเทศบาลบ้านคลอง ใช้ชื่อว่า "บ้านคลองสัมพันธ์" - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 223 คน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง ออกตรวจสอบข้อมูลหอพักในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง หมู่ 2 และหมู่ 4 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 228 ข่าว หน้า 11/12
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์