ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 - 04 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 218 คน
การฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2559 (ความรุนแรงระดับ 3) - 03 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 162 คน
กิจกรรม 5ส. เนื่องในวันเทศบาล โดยการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ - 22 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 255 คน
ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - 07 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 303 คน
โครงการรณรรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 - 02 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 301 คน
กิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน Bankhlong summer Camp ประจำปี 2559 - 01 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 361 คน
การแจกถุงขยะในหมู่บ้านนำร่องหมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง - 25 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 332 คน
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 - 18 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 343 คน
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2559 - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 293 คน
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าลอง ประจำปีการศึกษา 2558 - 11 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 366 คน
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นฯ - 02 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 268 คน
ดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง - 01 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 249 คน
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี - 25 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 281 คน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2559 - 05 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 334 คน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง - 04 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 309 คน
ลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารราชการท้องถิ่นสู่การเป็น - 01 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 356 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี - 29 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 303 คน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวจเยี่ยมสมาชิก LA21 - 28 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 291 คน
การประชุมการจัดงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลบ้านคลอง - 20 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 239 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 253 ข่าว หน้า 11/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์