รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2559 - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านคลองประจำปี 2558 - 22 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 2 ข่าว หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์