ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
การซ้อมแผนดับเพลิง กฟผ.พิษณุโลก 1 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 - 21 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิเวตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและที่เกี่ยว้อง - 18 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของวงษ์พาณิชย์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนส่วนกลาง ดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 14 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ารฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่ - 13 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 - 06 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
โครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 - 21 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
การรับมอบโล่จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 194 คน
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - 09 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
โครงการกิจกรรมถนนกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2561 - 04 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปี 2561 - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
การออกบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2561 - 29 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ของตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 104 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 253 ข่าว หน้า 1/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์