ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 - 28 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
โครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
โครงการออกสำรวจข้อมูลฐานภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 14 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยเป็นคณะกรรมการประเมินจากจังหวัดพิษณุโลก - 12 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
โครงการสนบสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
กิจกรรมทาสีสะพานบริเวณถนนสายราชภัฎ (ประตู 3) - 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา”กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2561 - 17 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
การประชุมตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แบบรายปี) - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560 - 03 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - 13 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 - 18 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 15 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 216 ข่าว หน้า 1/11
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์