ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรติดต่อ : 0-5524-4544, โทรสาร : 0-5524-4527
คณะผู้บริหาร เบอร์โทร(ต่อ)
นายกเทศมนตรี 101
รองนายกเทศมนตรี 102
เลขานายก ทต. 103
ปลัดเทศบาล 105
   
สำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร(ต่อ)
หัวหน้าสำนักปลัด 106
งานการเจ้าหน้าที่ 107
งานนิติกร 107
งานประชาสัมพันธ์ 111
งานรักษาควาสะอาด 114
งานสวัสดิการฯ 115
งานป้องกันฯ 116
   
กองคลัง เบอร์โทร(ต่อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง 108
งานการเงินและบัญชี 109
งานพัสดุและทรัพย์สิน 109
   
กองช่าง เบอร์โทร(ต่อ)
งานสาธารณูปโภค 110
งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 110
   
โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านคลอง 0-5521-5332
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 0-5525-8250
 
ที่อยู่ :
เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์