ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : ขยะ
บริเวณสถานที่ : ริมคลองชลประทาน
สาเหตุเนื่องจาก : ขยะริมคลองตอนนี้เยอะมากเห็นเจ้าที่ออกตรวจขับรถวนเล่น ไม่เห็นทำอะไรได้เลยขยะก็ไม่รดลงเจ้าหน้าที่ออกตรวจไม่มี ประสิทธิภาพในการทำงานเห็นบ่อยมากคนทิ้งขยะบางทีโกยลง จากหลังรถยังไงช่วยฝากด้วยนะครับ
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
จะแจ้งงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ/ดำเนินการนะค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์