ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : ถนนหน้าบ้าน
บริเวณสถานที่ : ซอยอนามัยบ้านคลอง
สาเหตุเนื่องจาก : เนื่องจากมีงบประมาณ มาทำท่อระบายน้ำหน้าบ้าน แต่ปัจจุบัน2เดือนกว่าแล้วคะ ทำไมผู้รับเหมา พาคนงานมาทำวันเว้นวันละคะ เเมื่อไหร่จะเสร็จ ขุดดินมากอง ฝนตกดูดน้ำทิ้งดินก็ไหลมาขว้างหน้าบ้าน ถอยนถเข้าบ้านลำบาก ไม่พอ ดินโคลนที่ไหลมากับน้ำอะ รถถอยเข้าบ้านเลอะเทอะหมดคะ ทุกวัน คนงานไม่รู้จักล้างดินที่ทำไว้เละเทะหน้าบ้านเลยยะคะ เจ้าของบ้านต้องมารับผิดชอบล้างเอง
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางกองช่างได้แจ้งผู้รับเหมาด้วยวาจา  โดยให้ทำความสะอาดพื้นถนนหลังเลิกทำงานของแต่ละวัน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์