ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : เสียงดังรบกวนจากการสัญจร
บริเวณสถานที่ : ซอยอู่ชวน
สาเหตุเนื่องจาก : จนท.เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ทำการเปิดฝาท่อระบายน้ำเสียเพื่อทำความสะอาด แต่การปิดฝาท่อระบายน้ำไม่เข้าที่ ทำให้ฝาไม่สนิท เมื่อมีรถยนต์วิ่งทับบริเวณฝาท่าระบายน้ำทำให้เกิดเสียงดัง จำนวนหลายจุด ปัจจุบันเสียงที่เกิดจากการปิดฝาท่อไม่สนิทมีเสียงดังเพิ่มขึ้น จากสาเหตุดังกล่าว ในอนาคตอาจทำให้ฝาท่อระบายน้ำอาจชำรุดและเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรได้ จึงอยากให้ จนท.ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางเทศบาลฯจะดำเนินการตรวจสอบ/ดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์