ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : เส้นแบ่งถนนหน้าหมู่บ้านไม่ชัดเจน , ไฟถนนไม่สว่าง
บริเวณสถานที่ : ถนนหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์โครงการ 4-5-6-7
สาเหตุเนื่องจาก : ขนาดของถนนจาก 4 เลนส์ลดลงไปเหลือ 2 เลนส์ จากโครงการ 4 ไปทางโครงการ 7(ใกล้สะพานชลประทาน) ซึ่งผู้ใช้รถและถนนส่วนใหญ่มักจะสับสนเรื่องการเปลี่ยนเลนรถมาก ร่วมกับเส้นแบ่งถนน(เส้นสีเหลืองไม่ชัดเจน) จึงทำให้ดิฉันเห็นความเสี่ยงในการเกิดการเฉี่ยวชนเมื่อรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหรรษนันท์ 5 เป็นอย่างมาก เพราะเคยเกือบชนหลายครั้งโดยเฉพาะเวลากลางคืนที่ถนนมืดมาก หากทางผู้เกี่ยวข้องได้ทราบปัญหาและตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุที่ดิฉันได้เรียนไปข้างต้น ขอความกรุณาทาสีถนนให้ชัดเจน ไฟถนนให้สว่างค่ะ ดิฉันยินดีให้ข้อมูลและความช่วยเหลือกับทางเทศบาลตำบลบ้านคลองเท่าที่ดิฉันสามารถทำได้ค่ะ ปล. ดิฉันไม่สามารถถ่ายรูปแนบมาได้เรื่องจากเหตุผลบางประการ และหากท่านผู้เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไขปัญหาจะมากหรือน้อยก็ดี ขอความกรุณาแจ้งให้ชุมชนของเราได้ทราบจะเป็นการดีต่อชุมชนเรามากค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางเทศบาลฯจะดำเนินการตรวจสอบ/ดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์