ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : ไฟฟ้ารายทางดับจำนวน 1 จุด
บริเวณสถานที่ : เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยดำริพัฒนา 6 ดับ จำนวน 1 จุด บริเวณสุดซอย ก่อนเสาสุดท้าย หน้าหอพักชลพฤกษ์
สาเหตุเนื่องจาก : หลอดไฟฟ้าเสื่อม ทำให้ไฟฟ้าไม่สว่าง
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางเทศบาลฯจะดำเนินการตรวจสอบ/ดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์