ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : น้ำประปาขุ่น
บริเวณสถานที่ : บ้านพักหมู่ 3 ต.บ้านคลอง
สาเหตุเนื่องจาก : น้ำประปาขุ่น สาเหตุเกิดจากอะไร ต้องย้อนกลับไปถามผู้รับผิดชอบงานในส่วนนี้ร่วมไปถึงผู้บริหารครับว่าน้ำประปาขุ่นได้อย่างไร ปัญหานี้เกิดมานานแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนรอการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ครับ
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์