ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : สภาพถนนในซอยอัยโยธิน
บริเวณสถานที่ : ซอยอัยโยธิน
สาเหตุเนื่องจาก : ซอยอัยโยธิน น่าจะเปลี่ยนเป็นซอยโสโครกได้แล้ว เพราะมีการระบายน้ำเสียลงบนถนนตั้งแต่ปากซอย แถมท้ายซอยยังมีการทิ้เงน้ำซักผ้าลงบนพื้นผิวถนนทุกวัน นอกจากนั้นยังมีสุนัขเร่ร่อนถ่ายมูลตลอดซอย ช่วยดูแลให้เป็นซอยที่ดูแล้วสะอาดเรียบร้อยด้วยนะครับ และนายกฯ เคยขอความเห็นในการยกระดับถนนและจะวางท่อระบายน้ำให้ ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง พร้อมแจ้งจุดสถานที่ตตรงบริเวณไหนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์