ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : รถสัญจรด้วยความเร็ว เกรงจะเป็นอันตราย
บริเวณสถานที่ : ถนนเย็นจิตร ทั้งเส้น
สาเหตุเนื่องจาก : เนื่องจาก ถนนเย็นจิตรมีการใช้ถนนตลอดเวลา ประกอบกับถนนมีความแคบ รถมากกว่า 60 % วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่จะหยุดรถได้ทัน หากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดรถในระยะกระชั้นชิด จึงอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย อันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชุมชนนี้ โปรดกรุณาให้มีการจัดสร้างหลังเต่า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถชะลอความเร็วลด และมีป้ายแจ้งเตือนให้ลดความเร็ว จะเป็นพระคุณอย่างอย่างยิ่ง
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
จะดำเนินการพร้อมตรวจสอบนะค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์