ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : สุนัขก่อความลำคาญและเสียหาย
บริเวณสถานที่ : หอพักศรีสุวรรณ
สาเหตุเนื่องจาก : เนื่องจากพักอาศัยอยู่ที่หอพักศรีสุวรรณได้รับความรำคาญจากการเลี้ยงสุนัขของคนบ้านที่อยู่ติดกับหอ สุนัขส่งเสียงเห่าดังทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่สามารถพักผ่อนได้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตักเตือนผู้เลี้ยงสุนัข หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจากท่าน ขอขอบคุณล่วงหน้า
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางงานเทศกิจร่วมกับงานสาธารณสุขได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จากการสอบถามผู่ที่ดูแลหอพักแจ้งว่าเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขอญุ่ติดกับหอพักได้ทำประตูกั้นรั้วบ้านไม่ให้สุนัขไม่ให้สุนัขออกมารื้อค้นในหอพัก  รวมทั้งแจ้งเตือนผู้ที่ให้อาหารสุนัขจรจัดบริเวณนั้นได้ทราบในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์