ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : กลิ่นเหม็น
บริเวณสถานที่ : ข้างหอพักศิริพร
สาเหตุเนื่องจาก : มีการเลี้ยงไก่และมีคนนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อาศัยข้างเคียงและคนที่สัญจรไปมา
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
งานสาธรณสุขและเทศกิจได้ประสานแจ้งผู้ถูกร้องเรียนให้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว  และแจ้งผู้ร้องเรียนกรณ๊พบการนำเศษผักผลไม้จำนวนมากมาทิ้งเพื่อให้อาหารไก่หรือให้ปุ๋ย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายุติต่อไป
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์