ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : ข้างบ้านเลี้ยงไก่ชน ไก่ขันเสียงดังรบกวน
บริเวณสถานที่ : ซอยถนนริมน่าน 1 เข้าซอยมาบ้านอยู่ฝั่งซ้าย เกือบหลังสุดท้าย หลังคาสีฟ้า
สาเหตุเนื่องจาก : ในซอยนี้ประมาณบ้านท้ายซอยฝั่งซ้าย เกือบถึงบ้านหลังสุดท้าย มีการเลี้ยงไก่ชนหลายตัว ซึ่งไก่ชนนั้นได้ขันตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ 03.00 - ตลอดทั้งกลางวันเป็นช่วงๆไป เสียงดังมาก สร้างความเดือนร้อนรำคาญแก่บ้านข้างเคียงเป็นที่สุด อีกทั้งพื้นที่ในการเลี้ยงยังมีน้ำขังและเป็นระบบเปิด ไก่สามารถเดินไปมาบริเวณรอบ ทำให้มีเชื้อโรค อีกทั้งแมลงวัน และมีกลิ่นรบกวนบางเวลา ในเหตุนี้บ้านข้างเคียงได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในหมู่บ้านแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้น จึงขอรบกวนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้เลี้ยงไก่ชน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุรำคาญ และหากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสาธารณสุขบริเวณดังกล่าวจะดีกว่านี้ เพราะบ้านที่อยู่ติดกันเสมือนเป็นชุมชนแออัด อาจเป็นบ่อเกิดให้เกิดเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนภายหลัง หากมีการดำเนินการอย่างไร รบกวนเจ้าหน้าที่แจ้งตอบกลับถึงข้อร้องทุกข์นี้
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียน เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2561   เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์