ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : ขอให้สร้างลูกระนาด
บริเวณสถานที่ : ถนนเรียบคลองชลประทาน ฝั่งร้านอาหารกุ้งแก้ว
สาเหตุเนื่องจาก : เกิดอุบัติเหตุบริเวณตรงสะพานข้ามคลองชลประทาน ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบ่อยครั้ง (ประตู 3) เพื่อชะลอความเร็วของรถก่อนถึงแยก
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการทำเนินชะลอความเร็ว  ถนนริมคลองฃลประทาน (ฝั่งไปทางตำบลพลายชุมพล)  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์