ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : การตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างบ้าน
บริเวณสถานที่ : ที่ดินก่อสร้างข้างบ้านเลขที่ 317/5 หมู่ 2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สาเหตุเนื่องจาก : เมื่อวันที่่ 27 ก.ย 60 มีการจะดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างบ้าน อ้างว่าได้รับการอนุญาติแล้ว แต่ได้ระงับการตอกไว้ชั่วคราวเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านในการประสานงาน การตอกเสาเข็มครั้งนี้อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนและทำให้บ้านของดิฉันซึ่่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเสียหายได้ จึงขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบของการตอกเสาเข็มครั้งนี้ เช่น การทำประกันภัยทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การขุดแนวป้องกันลดการสั่นสะเทือน หรือวิธีอื่น ๆ หรือได้รับคำยินยอมจากบ้านใกล้เคียงก่อนหรือเปล่าคะ
ภาพประกอบ :
   
ตอบข้อร้องทุกข์
ทางเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนจากการใช้เข็มกดมาเป็นแบบฐานรากแล้ว  เนื่องจากพื้นดินแข็งกดเข็มไม่ลง  และย้ายปั้นจั่นกดเข็มออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์