ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
คำนำหน้า : *
ชื่อ : * นามสกุล : *
อายุ :
ที่อยู่ บ้านเลขที่ : * หมู่ :
ซอย : ถนน :
ตำบล : * อำเภอ : *
จังหวัด : *
eMail : เบอร์โทร : *
เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
ข้อร้องทุกข์เรื่อง : *
บริเวณสถานที่ : *
สาเหตุเนื่องจาก : *
ภาพประกอบ :
  อนุญาตให้ใช้ไฟล์ภาพนามสกุล .gif .bmp .png .jpg .jpeg .pjpeg ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น
 
หมายเหตุ กรุณากรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่องค่ะ และขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการประสานงานเพิ่มเติม โดยทางเทศบาลตำบลบ้านคลองจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้เฉพาะเจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น และในกรณีคำร้องใดไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง และใช้คำที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องนั้นๆ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์