[04 เมษายน 2561]
โครงการกิจกรรมถนนกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2561
[02 เมษายน 2561]
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp) ประจำปี 2561
[29 มีนาคม 2561]
การออกบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2561
 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
การรับมอบโล่จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบียผู้สูงอายุประจำปี 2562 - 28 ธันวาคม 2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนชั้น 3 ของอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง - 27 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 เมษายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกส่วน) - 25 เมษายน 2561
ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงห้องเรียน ชั้น3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 23 เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ - 02 เมษายน 2561
 
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 05 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ภาคผนวก ข - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ภาคผนวก ก - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำนเินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดทต.บ้านคลองประจำปี 2561 - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน(วิชาเอกคณิตศาสตร์) - 30 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
 
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์