[23 เมษายน 2561]
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
[12 เมษายน 2561]
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
[11 เมษายน 2561]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนส่วนกลาง ดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์
 
ารฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่ - 13 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 - 06 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
โครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 - 21 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 - 19 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบียผู้สูงอายุประจำปี 2562 - 28 ธันวาคม 2560
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วลบและถนนคันคลองชลประทาน(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนามัย 1 และถนนหนุมาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง ปร.4,5 และคุณลักษณะโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน ม.3 เพื่อปรับรปรุงระบบผลิตน้ำประปาฯ - 30 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 พฤษภาคม 2561
 
การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 05 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
ภาคผนวก ข - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ภาคผนวก ก - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำนเินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดทต.บ้านคลองประจำปี 2561 - 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
 
 
ประกาศนโยบายความโปร่งใส
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์