[12 มิถุนายน 2560]
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาการและนันทนาการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2560
[02 มิถุนายน 2560]
การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2560
[31 พฤษภาคม 2560]
การมอบถังขยะเปียกและถังขยะแห้งมอบให้กับกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมาหราช
 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น " ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ประจำปีงบประมาณ 2561 - 09 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
การรับมอบโล่จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและท้องถิ่น - 27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 - 05 มกราคม 2561
ประกาศโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ - 28 ธันวาคม 2560
ราคากลาง TOR รถดับเพลิงอเนกประสงค์ - 28 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ - 28 ธันวาคม 2560
ปร-45-ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเดิม-เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง2 - 28 ธันวาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์